Cíle projektu

Smyslem celého projektu \"Za odvoz\" je poskytnout všem uživatelům přehledný nástroj k inzerci předmětů, které již nepotřebují nebo nevyužijí a je jim líto je jen tak vyhodit a likvidovat ve sběrných dvorech a na skládkách, nebo odkládat k nádobám s odpadem. Všimněte si, že většina předmětů takto odhozená, je postupně rozebrána = využita..

Tento inzertní systém tak umožní další využití předmětů které by jinak byly zbytečně zničeny.