Podmínky používání - pravidla inzerce

Provozovatelem inzertního systému "Za odvoz..." je soukormá nepodnikající osoba ( provozovatel ). Inzertní systém je tím pádem privátní a vkládat inzerci mohou všechny osoby které mají způsobilost k právním úkonům ( uživatelé ).

Inzertní systém je určen pro nabídku a poptávku zboží za které není vyžadováno žádné finanční ani materiální plnění - vyjma sekce "Výměna", kde lze inzerovat předměty a vyžadovat za ně jiné předměty, nikoli však finanční odměnu.

Je možné dohodnout si zaslání inzerovaného předmětu pomocí poštovní služby, se souhlasem obou stran, které se musí dohodnout na úhradě poštovného mezi sebou. ( zpravidla hradí poptávající).

Vkládání inzerátů, odstraňování a ostatní služby související se správou inzerce jsou bezplatné.

Je zakázáno:

- poptávat předměty za účelem jejich dalšího prodeje

- požadovat za inzerované předměty jakékoli plnění, jak v textu inzerátu tak při předání předmětu, vyjma sekce "Výměna", kde lze inzerovat předměty a vyžadovat za ně jiné předměty, nikoli však finanční odměnu.

- inzerovat vyklízecí, odvozové, likvidační a jiné služby a slevové kupony ( slevy)

- inzerovat předměty které jsou v rozporu se zákony ČR (např. zbraně, výbušniny, atd. )

- inzerovat předměty které nemohou být z podstaty přemisťovány

- inzerovat již jinde inzerované předměty a inzerovat několikrát stejný předmět

- používat jakékoli techniky vedoucí k zvýraznění inzerátu , nebo ovlivňující řazení  a zobrazování inzerátu

- nabízet a poptávat neomezený počet kusů předmětu

- vkládat reklamu a spam

 

Inzerát musí splňovat tyto podmínky:

- český nebo slovenský jazyk textu inzerátu, případně alespoň musí být česky nebo slovensky  čitelný a pochopitelný

- obsahovat všechny základní údaje o inzerovaném předmětu

- být v souladu se zákony ČR a podmínkami používání tohoto systému

 

Inzerent je povinen neprodleně odstranit své vlastní neplatné (plněné) inzeráty. Platnost inzerátu je 60dní, po této době je inzerát přesunut do archivu. Inzerent by měl dbát na správné umístění své lokace.

K inzerátu je možné přiložit maximálně čtyři obrázky ve formátech GIF PNG nebo JPEG. Velikost každého z nich nesmí být větší než 1MB.

Kategorie inzerátů nejsou zavedeny ,protože v inzerátech lze přehledně vyhledávat.

Inzeráty nesplňující podmínky budou administrátorem bez upozornění smazány a mohou vést k blokaci či smazání účtu uživatele, který takové inzeráty vkládá.

 

Dbejte na bezpečnost při předávání, nezvěte k sobě domů cizí lidi, dohodněte si termín kdy nejste doma sami, některé předměty lze předat i v zaměstnání, pokud povaha předmětu vyžaduje vystěhování, připravte si předmět např. na chodbu před byt atd. Vždy myslete na vlastní bezpečnost!

Provozovatel se zavazuje že získané údaje z inzerce, nepředá třetím stranám.

 

Provozovatel negarantuje kvalitu inzertního systému, a provoz služby může kdykoli ukončit bez náhrady. Nezodpovídá nijak za nabízené nebo poptávané předměty, a vyhrazuje si právo provádět provozní změny v inzerátech i v inzertním systému.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniknuvší v souvislosti s využíváním inzertního systému.

Užíváním inzertního systému uživatel souhlasí s těmito podmínkami používání a uživatel má povinnost se s těmito podmínkami seznámit vždy před vložením inzerátu.